PYY518

ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ VE İNSAN İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ
Prof.Dr. Heyecan Giritli, Öğr.Gör.Dr. Gülfer Topçu Oraz